09/05/2021 09:21 GMT+0800
Trang chủ Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT M88

M88 tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của người truy cập, việc lưu trữ an toàn các dữ liệu của quý khách là sự quan trọng cần thiết đối với chúng tôi.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu trữ những dữ liệu cá nhân của quý khách an toàn và không để lộ ra thông tin này với bất kỳ bên thứ 3 nào trừ khi được yêu cầu bắt buộc hay có mệnh lệnh của tòa án. Những trường hợp ngoại lệ mà chúng tôi có quyền để lộ ra và chuyển dữ liệu cá nhân của khách truy cập tới các nhà cái cung cấp dịch vụ giải quyết thanh toán tương ứng của chúng tôi và các tài chính học cho các phạm vi cần thiết để có thể hoàn tất thanh toán cho các dịch vụ đã được cung cấp qua website của chúng tôi.

Những thông tin cá nhân đều được cung cấp bởi khách truy cập được truyền qua Cổng An Toàn (SSL 128 bit encryption Standard) và được lưu giữ trong môi trường vận hành an toàn, không thể truy cập bởi mạng cộng động. Mọi truy cập mạng Internet tới mọi dữ liệu bên trong đều được hạn chế và theo dõi khắt khe.

Chính Sách Bảo Mật M88

Những thông tin thu thập

Khi người dùng truy cập vào website của chúng tôi là ms883.com, cookie và dữ liệu sử dụng của người chơi chính là những thông tin mà chúng tôi thu thập. Cụ thể những thông tin thu thập nhằm mục đích nâng cấp trải nghiệm người dùng, giải quyết các vấn đề kỹ thuật bao gồm IP người dùng, loại trình duyệt, thời gian truy cập…

Ngoài ra M88 không thu thập thông tin cá nhân của người dùng bao gồm họ tên, email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng….

Trường hợp tiết lộ dữ liệu

Chúng tôi sẽ có những biện pháp thích hợp và thỏa đáng nhằm bảo đảm thông tin cá nhân của khách truy cập cung cấp sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi không bao cáo hay tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng trừ khi chúng tôi bị buộc phải làm vật theo quy định của luật hiện hành, luật của Tòa án hoặc các cơ quan thi hành luật, các điều khoản và điều kiện.

Trách nhiệm của khách truy cập

Trách nhiệm của người dùng tại M88 là phải giữ bí mật về các thông tin cá nhân của mình. Khách truy cập cần phải đảm bảo rằng luật áp dụng và không ngăn cấm quý khách sử dụng và truy cập vào trang Web và thông tin chứa đựng trên đó, tải về và cài đặt phần mềm hoặc sử dụng và tham gia vào các dịch vụ.

Thay đổi, cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi là người duy nhất có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi chính sách bảo mật hay điều khoản và điều kiện tùy theo thời điểm và những bổ sung, cập nhập, sửa đổi đó sẽ được công bố trên trang web chính thức của chúng tôi ms883.com. Khách truy cập cần chấp thuận các điều khoản, chính sách đã được sửa đổi và cập nhật mà chúng tôi công bố tùy theo từng thời điểm.